Vizyonumuz

Sürekli gelişme anlayışı içinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir.
Kalite ve hizmette müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi sürekli iyileştirmek konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur. ‘Müşteri Memnuniyeti’ en önemli işimizdir.
Çağımızın evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol alırken; içinde bulunduğumuz toplumun kalkınmasına, refahına katkıda bulunmak, sektörle ilişki içinde olan tüm
kişi/kuruluşların güvendiği, saygı duyduğu ve çalışmak istediği bir firma olmaktır.

Misyonumuz

Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye, topluma, hukuka saygılı; ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye duyarlı şekilde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın
beklentilerini en üst seviyede karşılamak. Geleceğimiz için sağlam temeller atmak ve müşteri memnuniyeti çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile sağlamak için;

  • Hizmette verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalıyız,
  • Hizmet maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü korumalıyız,
  • Kalitemizi sürekli geliştirmeliyiz,
  • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeliyiz,
  • Personelimizin eğitimine önem vermeliyiz,
  • Çağdaş teknolojiyi izlemeliyiz,
  • Doğal çevrenin korunmasına özen göstermeliyiz,
  • Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını sağlamalıyız.